ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน   |   สมัครสมาชิก

ยามาฮ่าแจกโชคแคมเปญ“อะไหล่แท้ แจกจริง ปี 6” ครั้งที่ 4

5 เมษายน 2562

คุณวัชรินทร์ หนูประสิทธิ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายอะไหล่ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด นำทีมจับรางวัลมอบโชคครั้งที่ 4 “อะไหล่แท้ แจกจริง ปี 6” ให้ร้านซ่อมอิสระทั่วประเทศที่ส่งชิ้นส่วนมาลุ้นรางวัล เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมี ร้อยตำรวจโท จักรกฤษ พุชพงษ์ รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง จ.ราชบุรี มาเป็นสักขีพยาน 

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่นี่

รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่น QBIX จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 53,500 บาท 

พิจิตร  พิญญพงษ์               จ.อุบลราชธานี         

รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่น FINN จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 44,500 บาท

เตือนจิตร์  สอิ้งทอง              จ.สุพรรณบุรี

รางวัลที่ 3 เสื้อ YAMAHA RACING TEAM จำนวน 150 รางวัล มูลค่า 800 บาท 
(จัดส่งทางไปรษณีย์ไทย(EMS)

สุรินทร์ หีตฉิม กระบี่
เจษฎา อ่าวสินธุ์ศิริ กระบี่
ธงชัย เชิงสุขศิริกุล กรุงเทพฯ
วีรพันธ์ มลิวงค์ กรุงเทพฯ
ประภาพ เอกธรรมกิจ กรุงเทพฯ
ภาสพงศ์ ศรพรหมมาศ กรุงเทพฯ
สิรินทิพย์ พวงจันทร์ทอง กรุงเทพฯ
ธาดา เอี่ยมธีระกุล กาญจนบุรี
วิชัย จงวิวัฒนากิจ กาญจนบุรี
กฤติภรณ์ คล้ายเข็ม กาญจนบุรี
สมศักดิ์ กาญจนาจินดามณี กาญจนบุรี
เพ็ญศิริ พงษ์ภัชากร กาญจนบุรี
รุ่งศักดิ์ จงรุจิโรจน์ชัย กาญจนบุรี
มนตรี ตั้งการุณจิต กาญจนบุรี
วิเวก โชคสมอทอง กาญจนบุรี
เกวลี นิติกิจไพบูลย์ ขอนแก่น
กวีศิลป์ น้อยชนะ ขอนแก่น
สายยัน ดวงอุปมา ขอนแก่น
ณัฐกิจ เกษียร ขอนแก่น
ยุทธนา ดาวกระจาย จันทบุรี
สมใจ แซ่หั่น ฉะเชิงเทรา
อริยสะ ช่วยรักษา ชลบุรี
ทัดภูมิ แซ่ฮ้อ ชลบุรี
อติกานต์ สำลีแก้ว ชลบุรี
วันวินัย ไชยสาส์น ชัยภูมิ
ฟาร์ฐิฌา สุนทรมณีโชติ ชุมพร
บุญเรือง บุญเจริญ เชียงราย
ชิดชนก อุดมฤกษ์สกุล เชียงราย
วุฒิชัย มะลิ เชียงราย
เรวัตร จิณห์วรานิวัตร เชียงราย
พิฑนา จันทร์ศรี เชียงใหม่
อนุชิต แต้เตี้ย ตรัง
กรกิตต์ อัครสุวิบูลย์ ตรัง
ปฎิพัทธ์ คงรักที่ ตรัง
ณรงค์ คูรัตน์ นครปฐม
อดิศักดิ์ ศรีอนุรักษ์ นครปฐม
ปวีณรดา รอดหลง นครปฐม
พลพิสิษฐ์ พรพรหมมาตร นครปฐม
เสน่ห์ นามบำรุง นครราชสีมา
ปิยะ ครอบตะคุ นครราชสีมา
สิวพร ชมกลาง นครราชสีมา
สมศักดิ์ อุปพงษ์ นครราชสีมา
ปฎิวัติ สิงห์ทอง นครราชสีมา
กัญจน์ จันคำพัน นครราชสีมา
จวน กิรัมย์ นครราชสีมา
วิภาดา เกือบกลาง นครราชสีมา
อภิรัตน์ เรืองบุญ นครราชสีมา
อุทัย ดาสา นครราชสีมา
ณัฐหทัย ปราบงูเหลือม นครราชสีมา
อำนวย นัดกระโทก นครราชสีมา
อิสริยะ ป่าแดง นครราชสีมา
จีระวัฒน์ เพ็ชรแด้ว นครราชสีมา
อรวรรณ นามบำรุง นครราชสีมา
โสพัส ศิวิลัย นครราชสีมา
เกรียงไกร แก่นกระโทก นครราชสีมา
สราวุทธิ์ รวงกระโทก นครราชสีมา
ศุภลักษณ์ พลดงนอก นครราชสีมา
อาภากร เต็มสูงเนิน นครราชสีมา
ธัญลักษณ์ แสนอุบล นครราชสีมา
สุทธิพงษ์ จุ้ยหมื่นไวย นครราชสีมา
ธนบูรณ์ ชื่นพิมาย นครราชสีมา
สุภาพร ดำรงอัครกุล นครราชสีมา
สำราญ พันคูณ นครราชสีมา
ไพฑูรย์ เกียวสูงเนิน นครราชสีมา
รชต ภูมิชัยโยธิน นครราชสีมา
จุฑามาศ อัศวินนิวัต นครราชสีมา
จำนง สมหวัง นครราชสีมา
อารอบ แสนเสนาะ นครศรีธรรมราช
สุวัฒน์ ชาลีกร นครสวรรค์
จันทนา ศุภะรัชเดช นครสวรรค์
ไบคาน พุทธสงคราม นครสวรรค์
ชวิศ ลีลวัฒนพานิช นครสวรรค์
สมศักดิ์ นามสะกัน นครสวรรค์
พิมพ์ปวีณ์ อิ่มหนำ นครสวรรค์
นงเยาว์ อำพล นครสวรรค์
วิภาดา ยอดปั้น นครสวรรค์
โอภาส ยอดโอวาท นครสวรรค์
กิติมา ประสงค์สร้าง นครสวรรค์
นาตยา อิ่มหนำ นครสวรรค์
อดิเรก ตุ้มไธสง บุรีรัมย์
พิสิษฐ์ สุภาวอ บุรีรัมย์
สาธิตา ธรรมลังกา ปทุมธานี
ถนอม กิจชระโยธิน ประจวบคีรีขันธ์
สัมฤทธิ์ เจริญรุจิโรจน์ ประจวบคีรีขันธ์
สไบทิพย์ วุฒิโชติธนวัฒน์ ประจวบคีรีขันธ์
มยุรี ตั้งสุขสันต์ ประจวบคีรีขันธ์
กานต์ชนา สะสาง พะเยา
ฉัตรปวีณ์ มงคล พะเยา
สายันต์ วงค์ลุมปู พะเยา
ธนายุต ชูเอียด พัทลุง
ชยพล จริยวงศ์พานิช พัทลุง
สมหมาย เพชรสว่าง พิจิตร
ไพบูลย์ ธีรพงศ์ พิษณุโลก
สุพจน์ บุญเพ็ง เพชรบุรี
สุนิษา วัฒนวิไลกุล เพชรบุรี
สมเดช กมลศิริ เพชรบุรี
สุนิสา หอมเมือง เพชรบุรี
สมบัติ แซ่เอี้ยว เพชรบุรี
ธนชัย ศรีสุทธิสัมพันธ์ เพชรบูรณ์
รานีย์ ก่อเกิด แพร่
พงษ์พิพัฒน์ อ่อนทุม มหาสารคาม
ณัฐชรัญห์ เจริญจิระนันท์ ระยอง
โกศล อินทเกตุ ราชบุรี
สุวนันท์ เลิศสุชาตวนิช ราชบุรี
ธงชัย ประกอบโชคนำชัย ลพบุรี
ธิดารัตน์ รุ่งเรือง ลพบุรี
เจนณรงค์ ภู่ทอง ลพบุรี
วิณัชฎา ธาตรีโรจน์ ลพบุรี
ปรีชา แหยมประเสริฐ ลำปาง
นรินทร์ โชคมาก ลำปาง
ประทิน จักรเครือ ลำปาง
นิธิศ ปาลีกุย ลำพูน
ณัฐธิดา หิมานนท์ เลย
สมปอง มิ่งขวัญ ศรีสะเกษ
สุรศักดิ์ อภิวันท์ลือชา สกลนคร
สัญญา อึ้งอุปละชัย สกลนคร
ดำรงค์ชัย แซ่เล้า สงขลา
วรชิต วิศวานุภาพ สงขลา
อาณัฐ อนันต์สินชัย สมุทรปราการ
นัทภรณ์ เจริญยิ่ง สมุทรปราการ
อนิวัตติ์ ศรีสวัสดิ์ สมุทรสาคร
สำเริง แสงชัยรัตนะ สระบุรี
ปรัชญา เตโช สระบุรี
รังสรรค์ กิ่งแก้ว สระบุรี
สำริตย์ อินทราม สิงห์บุรี
นิปุณ พัดยนต์ สิงห์บุรี
สุทธญาณ์ วิเศษพันธุรังษี สิงห์บุรี
กฤษฏา คงทรัพย์ สุโขทัย
มงคล ไทยลี่ สุโขทัย
แดน สระทองทิม สุโขทัย
สว่าง บู่สี สุโขทัย
ประยุทธ ทองอินทร์ สุโขทัย
นันท์วิภา พากย์พีรวัส สุพรรณบุรี
วิจิตต คงจรัลศรี สุพรรณบุรี
จารุวรรณ วัฒนกิจเจริญ สุพรรณบุรี
พงศ์ศักดิ์ คำนวล สุราษฎร์ธานี
จรรยา แซ่ฮัว สุรินทร์
อนนท์ เพ็ชรยิ้ม หนองคาย
ธวัชชัย แซ่ตั้ง อ่างทอง
นิคม มุกจินดา อุดรธานี
ชัยรัตน์ สีเขียว อุดรธานี
ชุมพร พิมพ์โยวงษ์ อุดรธานี
ชุติมา กลิ่นอุดม อุตรดิตถ์
พรพิพัฒน์ จันทร อุตรดิตถ์
คุณาสิน กสิกิจ อุทัยธานี
พยุวาดี พรมจันทร์ อุบลราชธานี
ปิยะภร ไพกะเพศ อุบลราชธานี
สุรชัย เยาวบุตร อุบลราชธานี
ชาญชัย ผาหยาด อุบลราชธานี
ชัยวัฒน์ จำปาหอม อุบลราชธานี
Bookmark and Share

ตระกร้าอะไหล่
รวมเป็นเงิน : 0
ยืนยันการสั่งซื้อ
0 List