ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน   |   สมัครสมาชิก

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมทำวิจัยหัวข้อ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเฮลิคอปเตอร์แบบไร้นักบินเพื

17 กันยายน 2558

บริษัท   ไทยยามาฮ่ามอเตอร์  จำกัด   โดย  นายพงศธร   เอื้อมงคลชัย  ผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน วางแผน และบริหาร  (คนที่สี่จากขวา) ร่วมลงนามในสัญญาเพื่องานวิจัย   ในหัวข้อ "  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเฮลิคอปเตอร์แบบไร้นักบินเพื่อการเกษตร   " YAMAHA  RMAX "   กับการเกษตรในประเทศไทย  "   กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมี  ผศ.ดร.สุตเขตต์  นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร (คนที่สี่จากซ้าย)   ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.ธงชัย   สุวรรณสิชณน์   ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและ พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (คนที่สามจากซ้าย)  ผศ.ดร.
พัชรียา บุญกอแก้ว  รองคณบดีฝ่ายบริหาร (คนที่สองจากซ้าย)  และ ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย (คนแรกจากซ้าย) พร้อมด้วย นายโอซามุ อิชิโอกะ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส  หน่วยงานพัฒนาธุรกิจระบบไร้นักบิน  (คนที่สามจากขวา)   นายโยชิฮิโร ฮาเสะ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย หน่วยงานพัฒนาธุรกิจระบบไร้นักบิน  (คนที่สองจากขวา) จากบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น และนายชัยเดช นาวีวิจิตร  ผู้จัดการทั่วไป   ฝ่ายวางแผน  (คนแรกจากขวา)   ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในสัญญาในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารวชิรานุสรณ์  มหาวิทยาลัย เกษตร
ศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

          จุดเด่นของเฮลิคอปเตอร์แบบไร้นักบินเพื่อการเกษตร YAMAHA RMAX คือ ความสามารถในการควบคุมตำแหน่งความสูงที่ถูกต้องแม่นยำ และ ความมีเสถียรภาพของอากาศยาน   นอกจากนี้ยังมีความแม่นยำสูงในการหว่านเมล็ดพืช  การให้ปุ๋ย และการพ่นยาฆ่าแมลง ซึ่งจะลดการฟุ้งกระจายทำให้เกษตรกรหรือผู้ใช้งานลดปริมาณการใช้ปุ๋ย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย  ลดต้นทุนการผลิต  ลดความเสี่ยงในการใช้ยาฆ่าแมลง เพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก

          ซึ่งทางบริษัทฯ หวังว่าโครงการนี้จะทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยในด้านการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรรมในประเทศไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก ไม่ว่าจะเป็น
การเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ความสามารถในการแข่งขันในตลาดทางการเกษตร รวมถึงเรื่องการลดปัญหาด้านแรงงานทางการเกษตร

Bookmark and Share

ตระกร้าอะไหล่
รวมเป็นเงิน : 0
ยืนยันการสั่งซื้อ
0 List