ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน   |   สมัครสมาชิก

ยามาฮ่า รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

16 กันยายน 2560

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Awardโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อชุมชน ซึ่งทำให้เกิดการยอมรับ เชื่อมั่น และไว้วางใจจากชุมชนในการประกอบกิจการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานและชุมชนอย่างยั่งยืน

Bookmark and Share

ตระกร้าอะไหล่
รวมเป็นเงิน : 0
ยืนยันการสั่งซื้อ
0 List